DOMiJADA 2024

” Želim si ljubezni … “

Dobrodelnost

Dijaški domovi s svojim vzgojnim programom pomemebno oblikujejo samopodobo mladostnikov, ter njihov odnos do sveta v katerem živimo.
Vzgojitelji z različnimi dejavnostmi spodbujajo mlade, da spoznavajo in se odzivajo na družbene neenakosti ter socialne stiske.

Dobordelnost je v mnogih dijaških domovih že del vsakdanjika, od zbiranja zamaškov, pomoči ob osebnih stiskah katerega od dijakov do sodelovanja v večjih akcijah.

Projekt Botrstvo s svojim programom uresničuje temeljno pravico do izobrževanja, saj s svojim skladom omogoča, da lahko dijaki izberejo šolo, ki jih resnično veseli in kljub finančni stiski v družini bivajo v dijaškem domu.

V okviru letošnje Domijade smo se odločili, da ponovno spodbudimo mlade k ustvarjalnosti, razmišljanju in pomoči sočloveku. Dijaški domovi so ponudili dijakom izziv, ki so ga z veseljem sprejeli. Ob tem smo precej časa namenili pogovoru o srčnosti, sodelovanju, strpnosti, sreči in sožitju.

S projektom Dobrodelnost smo ponovno pokazali, kako pomembno je sodelovanje med dijaškimi domovi, srednjimi šolami, profesorji, starši,
zaposlenimi na področju šolstva, ter lokalno skupnostjo.
Hvala dijakom in njihovim metorjem, ter vsem, ki ste obiskali naše
dobrodelne stojnice, da smo skupaj z veliko srčnostjo omogočili še nekomu lepšo prihodnost.

Mentorice dobordelnega projekta: Bernarda Drolc, Edita Urih in Karin Žvan

DIJAŠKI DOM VIČ

Mentorica: Maruša Gajić

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA

Mentorica: Nikolaja Munih in Jadranka Boškovič Doljak

DIJAŠKI DOM AJDOVŠČINA

Mentorica: Zala Praček in Sonja Colja

DOBORDELNOST- DIJAŠKI DOM PROMETNA ŠOLA MARIBOR 

MENTORICA: Jasmina Križan Murko

DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR MARIBOR

MENTORICE: Bernarda Drolc, Edita Urih, Karin Žvan

DIJAŠKI DOM ŠOLSKEGA CENTRA ŠENTJUR

ENTORICA: Mojca Oset
SIC Alme M. Karlin | PE Dijaški dom Celje
MENTORICA: Ewelina Vaupotič

DD DRAVA

Mentorica: Lučka Šantl

DD Srednje šole Izola

Mentorica: Andrejka Brajko

Organizatorji letošnje Domijade:

SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE / DIJAŠKI DOMOVI MARIBORSKE REGIJE

  • DD Lizike Jančar
  • DD Srednje prometne šole Maribor
  • DD Antona Martina Slomška Maribor
  • TŠC Maribor – SŠ in DD
  • DD Gimnazije in Srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše
  • DD Drava Maribor

Ljubi me najbolj takrat, ko to najmanj zaslužim, ker to takrat najbolj potrebujem.

— NEZNAN

Vse, kar je v letu ptice, je v srcu človeka, ki ljubi.

— RUDI KERŠEVAN

V celem vesolju ne boš našel osebe, ki bi bila bolj potrebna tvoje ljubezni in naklonjenosti kot si jo ti sam.

— BUDDHA

O Skupnosti dijaških domov Slovenije

SDDS skrbi za razvoj, spremljanje in posodabljanje kurikula, predlaga razvojne projekte/programe, in aktivno sodeluje z Zavodom za šolstvo RS.

Programsko se povezujemo in sodelujemo z Društvom vzgojiteljev DD Slovenije, ostalimi področinimi skupnostmi ter sooblikujemo programe izobraževanja in strokovnega usposabljanja.

V SDDS spodbujamo razvoj poslovne funkcije DD preko skupnih javnih naročil (čistila storitve varovanja,…). Spodbujamo delovanje regijskih aktivov in nudimo podporo delovanju študijskih skupin v mreži dijaških domov.

Vsako leto Organiziramo Domijado ter izdajamo Revijo Iskanja, strokovno publikacijo iz področja vzgoje in izobraževanja

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor

Titova cesta 24a, 2000 Maribor

tel.: 02 300 46 15

Za vse informacije in odgovore na vprašanja smo na voljo tudi preko e-pošte: domijada2024@ddlizika.si

Dostopnost